Θέσπις

Προσωπική δημιουργία, αναθεωρήσεις ιδεών και διαταράξεις ιδεοληψιών

Χαράσ εβαγκέλια – Απλοπίισι τισ γραφίσ τισ ελινικίσ γλόσισ (!)

Posted by Thespis στο 8 Οκτωβρίου, 2008

matsakiis3

ο κ. Ματσάκισ ατενίζον το μέλον με εσιοδοξίαν

Το γνωρίζετε πιθανόν αλλά ας το ξαναθυμηθούμε αφού όπως φαίνεται, τα καλά τα φρούτα πλέον δεν ευδοκιμούν στους μπαχτσέδες αλλά στα κοινοβούλια (μηδέ εξαιρουμένων των ευρωκοινοβουλίων).

Μετά την κατάργηση των πνευμάτων, την περαιτέρω απλοποίηση της ελληνικής γραφής ζητά ο Κύπριος ευρωβουλευτής Μάριος Ματσάκης με σχετική εισήγηση  που υπέβαλε προς τον υπουργό Παιδείας της Κύπρου Ανδρέα Δημητρίου. Την πρόταση του κοινοποίησε και στους Έλληνες ευρωβουλευτές. Ο κ. Ματσάκης προτείνει στον Κύπριο υπουργό τη σύσταση μιας ολιγομελούς επιτροπής γλωσσολόγων οι οποίοι θα μπορούσαν, εμπεριστατωμένα, να ενδιατρίψουν επί του θέματος και να δώσουν μια επιστημονικά έγκυρη πρόταση για τον εκμοντερνισμό / απλοποίηση της Ελληνικής γραφής.

Στην επιστολή του ο Κύπριος ευρωβουλευτής παραθέτει ως ‘τροφή για σκέψη’ τα εξής:

1. Να καταργηθούν τα γράμματα η και υ και να αντικατασταθούν από το γράμμα ι.

2. Να καταργηθεί το γράμμα ω και να αντικατασταθεί από το γράμμα ο.

3.   Να καταργηθούν οι εξής συνδυασμοί γραμμάτων και να αντικατασταθούν ως εξής:

το αι να γίνει ε

το ει να γίνει ι

το οι να γίνει ι

το υι να γίνει ι

το αυ να γίνει αβ

το ευ να γίνει εβ

4. Να καταργηθεί η χρήση του γγ και να αντικατασταθεί από το γκ.

5. Να καταργηθεί το τελικό γράμμα ς και να αντικατασταθεί από το γράμμα σ.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω αλλαγών, αναφέρει ο ευρωβουλευτής, το Ελληνικό αλφάβητο θα έχει μόνο 21 γράμματα (α, β, γ, δ , ε, ζ, θ, ι, κ,λ, μ, ν , ξ , ο , π, ρ , σ, τ, φ, χ, ψ) και ένα μόνο δίψηφο (το ‘ου’).

23881

Ο κ. Ματσάκισ ανθιπομιδιόν

Ο κ. Ματσάκης υποστηρίζει ότι η απλοποίηση της Ελληνικής γραφής καθίσταται αναγκαία μέσα στα πλαίσια μιας τάσης ενωτικής πορείας των γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, μια τέτοια αλλαγή θα καταστήσει την Ελληνική γραφή πιο απλή και πολύ πιο εύχρηστη. Ιδιαίτερα όσον αφορά την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και σε σχέση με μεγάλο αριθμό ατόμων που έχουν διάφορες μορφές δυσλεξίας.

Συμφωνώντας με την παραπάνω θέση του κ. Ματσάκη, ο χρήστης DimitriosK στο evdomi.gr προτείνει:

matsakis1

Ο κ. Ματσάκισ ορόν μιδιόν κε εφθιτενίσ

DimitriosK:
«Κατά την άποψή μου, μόνο οφέλη θα υπάρξουν για τον ελληνισμό απο μια προσεκτική διαδικασία απλοποίησης της νεοελληνικής ορθογραφίας. Στα πλαίσια του παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος που ζούμε, ο γλωσσικός ανταγωνισμός είναι μεγάλος και η κάθε γλώσσα προσπαθεί να διεκδικήσει ένα μεγαλύτερο μερίδιο στο γλωσσικό χάρτη του κόσμου. Πρωταθλήτρια γλώσσα, βέβαια, είναι τα αγγλικά. Η απλοποίηση της ελληνικής ορθογραφίας θα την καταστήσει ευκολότερη στη χρήση και θα ενθαρρύνει πολλούς περισσότερους ξένους να εντρυφήσουν σε αυτήν. Έτσι, η ελληνική θα αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη βάση στον παγκόσμιο χάρτη. Πρέπει, όμως, η κάθε απόπειρα απλοποίησης να γίνει με προσοχή και με σεβασμό στο γλωσσικό αίσθημα των Ελλήνων, αλλά και στην ιστορικότητα και μορφή της νεοελληνικής. Προσοχή: άλλο απλοποίηση κι άλλο αλλοίωση! Θα πρέπει η προσπάθεια αυτή να ξεκινήσει απο μικρά και ανώδυνα βήματα για να μην προκαλέσει συντηρητικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, εγώ θα πρότεινα την κατάργηση των διπλών συμφώνων στην ορθογραφία, π.χ. τα δύο λλ, τα δύο μμ ή τα δύο ρρ ως μια πρώτη, απλή κίνηση. Σιγά σιγά, με τον τρόπο αυτό, θα ενθαρρυνθούν και οι Ελληνόπαιδες τόσο στην εκμάθηση, όσο και στη χρήση της γραπτής μορφής της νεοελληνικής».

matsakis2

Ο κ. Ματσάκισ πίπτον ισ βαθίν προβλιματισμόν

Ι προσοπικί μου άποψι
Σιμφονό κι εγό κι επαφξάνο. Ίνε πολί σοστέσ ι απόψισ που αφτί ι Έλινεσ κιρίτουν γιατί αφτί ίνε ι σοστί πορία εξέλιξισ τισ ελινικίσ γραφίσ. Κε μιν μου αρχίσετε τα γνοστά επιχιρίματα ότι δίθεν άλο ίνε ο ιόσ του Έιτζ κι άλο ο ιόσ (ο κανακάρισ) του κιρ-Κόστα, άλο να έχισ κάπιον φίλο, άλο το φίλο του πέφκου κι άλο το αντρικό κε γινεκίο φίλο, άλο ι χίρα κε ο χίροσ κι άλλο ο χίροσ το γουρούνι, άλο κλίνο τιν πόρτα κι άλο κλίνο ένα ρίμα, άλο το κλίμα τις Εγίπτου κι άλο το κλίμα απ’ το οπίο βγένι ο ίνοσ, άλο ο βόριοσ πόλοσ κι άλο ο πόλοσ όνοσ – κινόσ γαϊδούρι, άλο να λέμε αφτί ι άνθρωπι, άλλο αφτί ι γινέκα κι άλο ίνε το αφτί που ακούμε, άλο η ποντιακή η λίρα κι άλο η αγκλική λίρα στερλίνα, άλο το σίκο εσί για να καθίσο εγό κι άλο το σίκο της σικιάσ, άλο ίνε η ελινικί φιλί κι άλο το παθιάρικο φιλί κε λιπά χαζά χαμένα γιατί θα σας πο κι εγό ότι άλο ίνε ι Κοζάνι κι άλο ίνε ι Λοζάνι, άλο θα πι Χαλκιδικί μορό μου κι άλλο θα πι Χαλκίδα, άλο θα πι Λάρσα κι άλο θα πι λαχτάρσα, άλο ο μακάκασ κι άλο ο πολί μακάκασ. Κε λιπόν; Σκεφτίτε θετικά κι όχι σιντιριτικά διότι αν ξεκινίσουμε από τόρα να μαθένουμε στα πεδιά μασ αφτέσ τισ αλαγέσ που προτίνοντε στι γραφί, θα δίτε ιδίισ όμασι ότι σε μια γενιά από τόρα κανίσ δεν θα διαμαρτίρετε κι όλι θα ίνε εφχαριστιμένι κε θα μας λένε έβγε, ζίτο, σιγχαριτίρια, ίστε ι πρότι, ίστε ι σοτίρεσ μασ, μας απαλάξατε απο τρία δίσκολα γράματα που φτίναμε έμα μέχρι να τα μάθουμε (το ομέγα, το ίψιλον και το ίτα), σοθίκαμε κι απο τουσ διφθόγκουσ που τελίος άχριστι ίταν κε σε τίποτα δεν χριάζοντε, κι έτσι επιτέλουσ μαθένουμε να γράφουμε κε να διαβάζουμε σοστά ελινικά (καλί όρα)!

matsakis4

Βλέμα σαγίνισ κε γοϊτίασ

Παρόλ’ αυτά, θα συμφωνήσω και με τον χρήστη Kapa18 στο Lexilogia Forums ο οποίος, αντί για την κατάργηση των ελληνικών γραμμάτων, έριξε μια άλλη ιδέα:

Kapa18:
«Εγώ πάλι λέω να καταργηθεί ο κος Ματσάκης να τελειώνουμε μια ώρα αρχύτερα»!

Σωστά. Διότι όπως έχει γραφτεί και σε άλλες ιστοσελίδες, ας τολμήσει κάποιος ξένος να προτείνει σε Γάλλο να εξαλείψει τους τρεις τόνους, ή να γράψει το beaucoup – bocou, ή το couteau – couto. Aς τολμήσει να προτείνει σ’ έναν Άγγλο να γράψει αντί thought – thot, αντί wrought – rot, ή σε έναν Γερμανό να γράψει αντί Gemutsbeschaffenheit – Gemutsbesafenheit , ή αντί Erbschleicher – Erbsleiher και θα δούμε τι έχει να γίνει!

Ποιος είναι ο κ. Ματσάκης;
Ο Μάριος Ματσάκης, ιατροδικαστής το επάγγελμα, είναι ευρωβουλευτής από την Κύπρο με δράση αμφιλεγόμενη, έχοντας συνηθίσει τους Κυπρίους σε κινήσεις τελείως αιφνιδιαστικές και απρόβλεπτες. Διαγραμμένος από το κόμμα του (το ΔΗΚΟ του Τάσου Παπαδόπουλου), τη μια εμφανίζει εξωτερικώς έναν υπέρμετρο αντιτουρκικό εξτρεμισμό, την άλλη… συμφωνεί κι ενισχύει την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας.

matsakis-κωμική

Με τέτια αφίσα, στισ επόμενεσ προεδρικέσ εκλογέσ θα σκίσουμε

Π.χ., στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές της Κύπρου κατέβηκε υποψήφιος για την προεδρία, καταθέτοντας δύο επιλογές για το κυπριακό ζήτημα:

Στην πρώτη περίπτωση πρότεινε ως την καλύτερη λύση για τις δύο κοινότητες την επιστροφή στο Σύνταγμα του 1960, συμφωνημένο από τις δύο κοινότητες με την καθοδήγηση, επίβλεψη και συμβολή των Ηνωμένων Εθνών και της Ε.Ε. Κάτι όμως που θεωρείται βέβαιο ότι δεν υπάρχει ουδεμία περίπτωση να γίνει πλέον αποδεκτό, με τα όσα επακολούθησαν από το 1960 και μετά.

Ως δεύτερη επιλογή ο κ. Ματσάκης πρότεινε «τη λύση δύο κρατών ενωμένων στην Ευρώπη». Σύμφωνα με το έγγραφό του, στο πλαίσιο αυτής της επιλογής πρέπει να γίνει «αναγνώριση της ΤΔΒΚ», αναγνώριση της Νέας Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία και άρση όλων των εμπάργκο και μέτρων εναντίον της, η ΤΔΒΚ να ελέγχει εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας αναλόγως του τουρκοκυπριακού πληθυσμού. Να επιστραφούν η Αμμόχωστος και η Μόρφου στη Νέα Κυπριακή Δημοκρατία, «να ενταχθεί η ΤΔΒΚ στην Ε.Ε.», «να μη γίνεται κανένας συνοριακός έλεγχος μεταξύ της Νέας Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΤΔΒΚ» και να γίνει διπλή ένταξή τους στη Συνθήκη του Σένκεν.
Με άλλα λόγια, στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές του 2008 κατέβηκε ένας υποψήφιος με υπερπατριωτικές κορώνες, ο οποίος όμως ζητούσε με απλά λόγια ό,τι ζητούν και προβάλλουν και οι Τούρκοι: δηλ. την διχοτόμηση του νησιού και την αναγνώριση Τουρκικού κράτους! Μία πρόταση άνευ όρων συμβιβαστική, την οποία μάλιστα κατέθεσε και ως Κύπριος στην Ε.Ε!

Εύλογα λοιπόν μπορεί κανείς να αναρωτηθεί, ποιος μπορεί να ήταν ο ρόλος της “υπερπατριωτικής” εντυπωσιακής υποψηφιότητας του Μάριου Ματσάκη στις εκλογές;

Advertisement

Ένα Σχόλιο προς “Χαράσ εβαγκέλια – Απλοπίισι τισ γραφίσ τισ ελινικίσ γλόσισ (!)”

  1. οσ φενετε ο ανθροπος δισκολεβετε να διαβασι ελινικα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: