Θέσπις

Προσωπική δημιουργία, αναθεωρήσεις ιδεών και διαταράξεις ιδεοληψιών

“Δράσεις και στόχοι του κινήματος επανελληνίσεως” – Οι θέσεις του Φ.Ε. Αθηνά Εργάνη

Posted by Thespis στο 30 Οκτωβρίου, 2009

Όπως είναι γνωστό, στις 17 Οκτωβρίου 09 πραγματοποιήθηκε μια πολύ σημαντική συνάντηση ανταλλαγής απόψεων φορέων του ελληνοπρεπούς ρεύματος με θέμα “Δράσεις και στόχοι του κινήματος επανελληνίσεως σήμερα”. Η συνάντηση έγινε στην αίθουσα του ΕΛΛΗΝΑΪΣ με πρωτοβουλία του Φιλοσοφικού Εργαστηρίου Αθηνά Εργάνη.

Παραθέτουμε στη συνέχεια τις θέσεις που εξέθεσαν στη συνάντηση αυτή οι εκπρόσωποι του Φιλοσοφικού Εργαστηρίου Αθηνά Εργάνη (οι οποίοι ήταν και οι διοργανωτές).

βλ. επίσης: “Δράσεις και στόχοι του κινήματος επανελληνίσεως” – Οι θέσεις της ΛΑΒΡΥΣ

Το κείμενο που ακολουθεί πρέπει να διαβαστεί απ’ όλους. Η νηφάλια σκέψη και η ενωτική στάση της Αθηνάς Εργάνης στις θέσεις που αναπτύσσονται παρακάτω, κάνουν εμφανές πλέον το ότι το ελληνικό κίνημα, ξεπερνώντας τις όποιες αναστολές του παρελθόντος, έχει ήδη μπει σε μια νέα φάση συνειδητοποίησης και ανάπτυξης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Φ.Ε. ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΑΝΗ

γαπητο φίλοι κα φίλες ξαναβρισκόμαστε· ξι μνες μετά. ταν 15η πριλίου, ταν γι πρώτη φορ συγκεντρωθήκαμε στν αθουσα Παλαίχθων κα συναποφασίσαμε ν τεθον ο βάσεις νς ποικοδομητικο διαλόγου μεταξ τν Νεοελλήνων πολυθεϊστν κα γιατ χι μις συνεργασίας. Εχαμε προσκαλέσει τότε τ σωματεο ρχαιοθρσκων ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ., τν Κπο τν θηνν, τ Ε.Α.Ρ., τν λατρευτικ κοινότητα Λάβρυς, τ Κοινν τν Εβοέων κα τν θεατρικ μάδα Διόνυσος λευθερεύς. ν ξαιρέσουμε τν τελευταία, πο δυστυχς δν προχώρησε, εχε μως μία πολ θετικ μν π συγκλονιστικ) παρουσία στ ττικ Διονύσια, κα τ Ε.Α.Ρ. πο δν προσεκλήθη γι λόγους πο δν εναι το παρόντος, ο πόλοιποι εμαστε πάλι δ· στν παρέα μας προστέθηκαν κα δύο λλες μάδες, Προμηθες Πυρφόρος (πο λόγ τς μακρυνς ποστάσεως δν εναι μαζί μας) κα ο Μυθικς λληνικς Διαδρομές, θ εμαστε δ πολ ετυχες ἐὰν στν πομένη συνάντηση εναι κοντά μας κα ο λοιπο σοβαρο πολυθεϊστικο σύλλογοι. Κα γι ν γίνω πι σαφής, ννο τ Υ.Σ.Ε.Ε. κα τν λληνικ ταιρία ρχαιοφίλων, τος ποίους θέλουμε πράγματι στν κίνησή μας[1]· δυστυχς πάρχει μία διαφορ νοοτροπίας πο μποδίζει τέτοιου εδους συγκλίσεις: πομονωτισμός το Υ.Σ.Ε.Ε. φ’ νός, χριστιανικο τύπου πίστη τν λεγομένων θρσκευτν το Δωδεκαθέου[2] φ’ τέρου, ποτελον τν οσία ατς τς προβληματικς συμπεριφορς.

ς πιστρέψουμε μως στ καθ’ μς· τ ργαστήριό μας κινεται κα θ ξακολουθ ν κινται πρς δύο κατευθύνσεις:

στν σωτερική του λειτουργία, θ προσπαθήσ ν παραμείν ατ πο εναι κα τ χει καταστήσει δ κα μία δεκαετία περίπου ατόνομο φιλοσοφικ ργαστήριο μ σαφ πολυθεϊστικ χαρακτρα, δίχως κρότητες φραστικς πο καθιστον δύσκολη τν πικοινωνία μ τος κινούμενους στν μεθόριο μεταξ μν κα τς κκλησίας[3]. πομένως πρέπει, κατ’ ρχήν, ν κολουθήσουμε τν πεπατημένη μ βελτιωτικς π μέρους κινήσεις, που παιτηθ· δηλαδ σωστς πιλογς μιλητν κα ποκλεισμς τν κατάλληλων, στροφ στ δυναμικ τς ργάνης κα τν φίλιων χώρων, μπλουτισμς τν τίτλων μ θέματα πο φορον στν πολιτική: χρηματοπιστωτικ κρίση (π ποιος κα πς προ-καλεται), στν γκληματικ κα πειλητικ γι τν χώρα μας μπεριαλιστικ Pax Americana, στν ασθητική, στν ποίηση (πολ πιτυχημένο τ φιέρωμα στν Jim Morrison), λλαγ το τρόπου διεξαγωγς τν διαλέξεων, στς ποες θ προσδώσουμε περισσότερο φηγηματικ χαρακτρα ντ τς κλασσικς στεγνς νακοίνωσης· κα στν ξωτερική μας λειτουργία τ δόγμα μας παραμένει να κα τ ατ κα συμπυκνώνεται στν κωδικ φράση ξωστρέφεια, πο σημαίνει: συνεργασία χωρς προϋποθέσεις (νν. δικαιολογίες κα προσκόμματα λλα λόγια ν’ γαπιόμαστε γι ν μν συζητμε) μ τος μορους χώρους ( περίοδος τς μοναξις κα τν κβιαστικν ποκλεισμν το ργαστηρίου μας π’ τς κοινς κδηλώσεις φαίνεται τι νήκει στ παρελθόν), μ προσχηματικς διάλογος μ λους (κόμη κα μ’ ατος πο ξ ατίας το συμφυρμο τους[4] δείχνουν τώρα ν μς ποστρέφωνται), συμμετοχ στς λατρευτικς κδηλώσεις, μ προτεραιότητα στν τελετουργία –τονίζουμε τι ν κα εμαστε μόνο φιλοσοφικ ργαστήριο, θεωρομε τν φιλοσοφία ς προπαρασκευ γι τ αθεντικ νώτερα, σ καμμία περίπτωση μως ancillae theologiae ποκλεισμός, κούγεται κακόηχο λλ δν μπορομε ν κάνουμε λλοις, τν γραφικν π’ τς συναντήσεις μας, προκειμένου ν μν θέτουμε ν κινδύν τν σοβαρότητα το γχειρήματός μας, λλ κα τν ξιοπιστία τν προθέσεών μας[5], ντιπαράθεση σ’ λα τ πίπεδα μ τος λεγομένους λλαδεμπόρους, ατος τούς, ς π τ πλεστον, νεπάγγελτους πο βλέπουν τν πόθεσή μας ς εκαιρία γι τν συμπλήρωση εσοδήματος.

Πς θ «κμεταλλευθομε» λο τ δυναμικό: χουμε κατ’ ρχν δύο εδν συλλογικότητες – διαχωρισμς ατς δν εναι πόλυτος κα πραγματοποιεται χάριν τς συζητήσεως- θρσκευτικς κα φιλοσοφι-κές· στν πρώτη κατηγορία νήκουν Τετρακτύς, τ ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ., Λάβρυς κα ο Μ.Ε. Διαδρομές, ν στν δεύτερη Κπος, ο Εβοες κα ργάνη[6]. Στ σημεο ατ πρέπει ν συγχαρ τος πικουρείους γι τν ως τώρα λειτουργία τους, ν σς νημερώσω τι ς θην ργάνη θ τος καλέσουμε ν μς παρουσιάσουν τς δραστηριότητές τους καί, εκαιρίας δοθείσης, ν πογραμμίσω τν νάγκη δημιουργίας κα τν λοιπν φιλοσοφικν μοιογενν κύκλων· δη ο Πλατωνικο βρισκόμαστε στς πρτες συζητήσεις, νομίζω τ διο πρέπει ν πράξουν ο Στωϊκοί, ο ριστοτελικο κα ο λλοι.

πιτυχία το γχειρήματός μας θ κριθ π’ τ ἐὰν κα κατ πόσον πιτευχθ μία σύνθεση τν δύο κατηγοριν χωρς προβλήματα. Στ θεολογικ μέρος ο μάδες πο τ παρτίζουν μπορον ν σχοληθον μ τν μθο κα τν λατρεία, τς ορτές, τ (σεληνιακ) μερολόγιο, τ θέατρο, τν ξενάγηση στος ναος κ.. Ο μάδες το φιλοσοφικο χουν πίσης ερ φσμα ν καλύψουν· φιλοσοφία, οκονομία κα πολιτική, γλσσα, στορία κα ασθητική. π τ εκαιρί κα λόγ τν πτν κα θετικν ποτελεσμάτων πο χουμε ως τώρα, θέλω ν π κ μέρους το ργαστηρίου μας να μεγάλο εχαριστ στν κα Ρέα Καραγιάννη, στ ΕΛΛΗΝ.Α.Ι.Σ. κα στν Λάβρυ, γι τν πολύτιμη βοήθειά τους στς τήσιες ορτς πο διοργανώνουμε (Μνήμη ουλιανο κα λευθέρια στν Σαλαμνα).

Δν εμαστε χθρο κα νταγωνιστς μεταξύ μας· εμαστε συμμαχητές: γι’ ατ πρέπει, κατ’ ρχήν, ν μάθουμε ν συζητμε[7] κα κυρίως ν’ κομε, διότι μόνο τότε δν θ «μετρμε» τν σύντροφο πο διαφωνε κα προσπαθε ν βελτιώσ τς δυναμίες μας, ς χθρό. φο πατήσουμε στέρεα σ’ ατ τ «πρτο σκαλί», τότε σως κατανοήσουμε, πως « νέος ποιητς Εμένης» το Κ. Καβάφη, πόσο ψηλ εναι τς πιστροφς σκάλα. Φθάνει ατό; Βεβαίως κα χι. πιβάλλεται ν γίνουν κι λλες κινήσεις πρς τν κατεύθυνση ατή. Εμαστε ποφασισμένοι ν συνεχίσουμε παίρνοντας κι λλες πρωτοβουλίες.

Κ. Σταυρόπουλος/Φ.Ε. θην ργάνη


[1]. Ὁ ἐμφαντικὸς τόνος τῆς ἀναφορᾶς αὐτῆς ἀποτελεῖ ἀπάντηση στὸν ἀνώνυμο Ἀνένταχτο, ὁ ὁποῖος ἰσχυρίσθηκε στὸ Διαδίκτυο, ὅτι οἱ προσκλήσεις μας στοὺς ἀνωτέρω στάλθηκαν γιὰ νὰ τοὺς ἐκθέσουμε· ἐνν. ὅτι αὐτὸς ὁ βυζαντινὸς τρόπος σκέψης, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τ’ ὄνομά τους, δὲν μᾶς ἐκφράζει.

[2]. Πληροφοροῦμε τοὺς περὶ οὗ ὁ λόγος πιστοὺς ὅτι στὴν ἑλληνικὴ μεταφυσικὴ ἡ πίστη (ὄχι ὡς πεποίθηση), ὅπως καὶ ἡ εἰκασία θεωροῦνται κατώτερες γνωστικὲς διαδικασίες στὴν εἰκόνα τῆς περιώνυμης γραμμῆς (ὅρ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Πολιτεία, 509d6-513e5).

[3]. Ὅπως ἔχουμε πεῖ πολλὲς φορὲς τὸ ἀνθρώπινο αὐτὸ δυναμικὸ τὸ θέλουμε καὶ πρέπει νὰ προσπαθήσουμε νὰ τὸ ἀπεγκλωβίσουμε.

[4]. Κατάσταση ποὺ χαρακτηρίζει νέα ἰδεολογικὰ ρεύματα (στὴν περίπτωσή μας ὁ νεοελληνικὸς πολυθεϊσμὸς) ποὺ κινοῦνται πρὸς τὴν κατεύθυνση ἀνατροπῆς τοῦ παλαιοῦ καὶ ξεθωριασμένου (Ἐκκλησία). Οἱ ἐπιδράσεις τοῦ παλαιοῦ εἶναι φανερὲς κυρίως στὴν νοοτροπία τῶν ἡγετῶν τοῦ νέου, ἀλλὰ καὶ στὴν Τέχνη (λ.χ. Ἀναγέννηση).

[5]. Ὑπενθυμίζω τὴν χαρακτηριστικὴ περίπτωση  ἑνὸς μισογύνη στὴν προηγούμενή μας συνάντηση.

[6]. Ὁ Προμηθεὺς Πυρφόρος ἀποτελεῖ μία ἐνδιάμεση κατάσταση· θεωροῦμε σημαντικὴ τὴν προσφορά του στὴν ἐτήσια διοργάνωση τῶν Προμηθείων καὶ ὄχι μόνο.

[7]. Οἱ συζητήσεις αὐτὲς πρέπει νὰ πραγματοποι-οῦνται μὲ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους μας παρόντα. Εἴμαστε ἐναντίον τῆς βυζαντινοῦ τύπου μυστι-κῆς διπλωματίας καὶ τῶν ἐν κρυπτῷ διαβουλεύ-σεων μεταξὺ τῶν ἡγετικῶν πυρήνων τῶν ὁμά-δων.

Advertisement

Ένα Σχόλιο προς ““Δράσεις και στόχοι του κινήματος επανελληνίσεως” – Οι θέσεις του Φ.Ε. Αθηνά Εργάνη”

  1. […] […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: